Alfred Coini-prijs 2004

Dr. Nancy Kamp-Roelands heeft in Amsterdam de Alfred Coini-prijs 2003 ontvangen uit handen van professor L.C. van Zutphen. Toekenner van deze prijs is de Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland. De tweejaarlijkse prijs beloont de beste publicatie op het gebied van accountancy of bedrijfskunde met een oorkonde en 2.500 Euro. Dr. Nancy Kamp-Roelands ontvangt de prijs voor haar proefschrift ‘Towards a framework for auditing environmental reports’. Het proefschrift geeft een raamwerk voor de controle van milieuverslaggeving en legt daarmee een link tussen theorie en praktijk. Volgens De Maatschappij tot nut der Israëlieten is het onderwerp van het proefschrift actueel en relevant voor zowel de wetenschap als de praktijk en heeft dr. Nancy Kamp de materie uitstekend beschreven. Het volledige juryrapport wordt openbaar gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Dr. Nancy Kamp-Roelands is de eerste vrouw die de Alfred Coini-prijs uitgereikt krijgt. De Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland besloot deze prijs midden jaren negentig van de vorige eeuw in te stellen ter nagedachtenis van Alfred Coini. Alfred Coini had een grote staat van dienst binnen de Joodse gemeenschap en was actief lid van de Maatschappij.